Kindertherapie de Bron

Registraties

NFG

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) is een onafhankelijke belangenbehartigings-organisatie voor professionals werkzaam in de psychosociale zorg. De NFG heeft meer dan 1000 leden, waaronder psychologen, counselors en coaches, maar ook pedagogen, maatschappelijk werkers en andere zorgprofessionals.

RBCZ

De stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

SKJ

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Een SKJ-registratie laat zien aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers dat de professional de benodigde ervaring, kennis en vaardigheden heeft. De geregistreerde professional verbind zich met de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf stelt aan goede professionals.

KIWA

Kiwa is een kwaliteitsregistratie bestemd voor Zelfstandig Ondernemers in de Zorg.

Het Keurmerk geeft klanten de zekerheid dat de zzp’er voldoet aan de geldende beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleent. Het KIWA /Mijn Keurmerk wordt door een onafhankelijke partij vastgesteld en bevestigt.