Kindertherapie de Bron

Informatie Ouders

Verloop van de therapie

  • De ouders kunnen zelf hun kind bij mij aanmelden maar ook via doorverwijzing van huisarts of de school
  • Na het eerste contact krijgen de ouders van mij een vragenformulier waarin u kunt aangeven wat het huidige probleem is en een korte weergave geeft van de ontwikkeling van uw kind
  • Daarna volgt een intakegesprek van 1,5 uur met de ouders of verzorgers
  • 5 individuele sessies met het kind, de onderzoeksfase waar de persoonlijke aandacht vaak al positief werkt en meer zelfvertrouwen geeft
  • Een tussentijds oudergesprek waarin het proces, voorlopige diagnose en behandelplan wordt besproken en hoe u kunt helpen in het veranderingsproces van uw kind
  • 5 individuele sessies met het kind, de behandelfase
  • Oudergesprek, wat is het resultaat en bespreking van voortgang therapie
  • 5 individuele sessies met het kind, voortgang behandelfase
  • Eindgesprek en evaluatie met de ouders
Het kind weet vaak zelf
wanneer het klaar is met
therapie en kan afronden.

De individuele sessies met uw kind duren een uur waarvan de inhoud van de sessies blijft tussen het kind en de therapeut, hetzelfde geldt voor de gesprekken tussen de ouders en de therapeut. Soms is het raadzaam om ook te overleggen met andere betrokkenen, dit na overleg met het kind en de ouders.