Kindertherapie de Bron

Informatie Ouders

Wat gun jij als ouder jouw kind?

Wat Gun Jij Je Kind?
Meer mogelijkheden
door verbinding hulpbronnen
kind en ouder

Je wilt als ouder niets liever dan dat het goed gaat met je kind en zich naar tevredenheid kan ontwikkelen, helaas gaat dat niet altijd vanzelf. Soms gebeuren er in het leven van je kind dingen waar hij of zij last van ondervindt waardoor je kind zich boos, verdrietig of angstig kan voelen en/of gedrag gaat vertonen dat lastig is te hanteren, waarvan jij als ouder niet altijd begrijpt wat de reden is of waar het vandaan komt.

Zoek als ouder vroegtijdig hulp daar het voor je kind belangrijk is om niet te lang vast te zitten in een ontwikkelingsfase, hiermee kan worden voorkomen dat problemen uit de kindertijd in het volwassen leven nog steeds belemmerd werken. Gun je kind een behandeling die gericht is op zijn of haar situatie en mogelijkheden biedt om op een prettige wijze verder te kunnen ontwikkelen. Ook als ouder kun je hier heel goed bij helpen door verbinding van hulpbronnen kind en ouder.

Psychotherapie voor kind/ jongere tussen de 4 en 18 jaar.